Legatet er indstiftet på baggrund af en samlet anbefaling fra medarbejderne i Opitek.

I anledning af firmaets 15 års jubilæum d. 1. oktober 2013, blev der stemt om, hvilken aktivitet der bedst kunne markere denne begivenhed i forhold til vore tætteste relationer i sundheds- væsnet. Oprettelsen af dette legat blev enstemmigt vedtaget.

Legatet, som andrager kr. 20.000,- uddeles en gang årligt i en eller flere portioner efter bedømmelsesudvalgets skøn, og skal anvendes inden for et år efter modtagelsen.

Deadline i år er 01.05.19. Vi glæder os til at modtage din ansøgning.

Læs mere om legatet og ansøgningsprocessen her: