OM OS

legater

FSSD legat

Legatet er indstiftet på baggrund af en samlet anbefaling fra medarbejderne i Opitek. I anledning af firmaets 15 års jubilæum d. 1. oktober 2013, blev der stemt om, hvilken aktivitet der bedst kunne markere denne begivenhed i forhold til vore tætteste relationer i sundhedsvæsnet. Oprettelsen af dette legat blev enstemmigt vedtaget.

Legatets formål er at støtte projekter inden for foreningens interesse-område.

Legatet uddeles en gang årligt i en eller flere portioner efter bedømmelsesudvalgets skøn, og skal anvendes inden for et år efter modtagelsen.

Legatet uddeles i samarbejde med FSSD (Foreningen af Sygeplejersker ansat ved Sterilcentraler i Danmark) én gang årligt.

DS-CS Legat

Legatet er indstiftet på baggrund af en samlet anbefaling fra medarbejderne i Opitek.

I anledning af firmaets 20 års jubilæum d. 1. oktober 2018, blev der stemt om, hvilken aktivitet der bedst kunne markere denne begivenhed i forhold til vore tætteste relationer i sundhedsvæsnet. Oprettelsen af dette legat blev enstemmigt vedtaget.

Legatet, som andrager kr. 20.000,- uddeles en gang årligt i en eller flere portioner efter bedømmelsesudvalgets skøn, og skal anvendes inden for et år efter modtagelsen.

Legatet kan søges af selskabets individuelle medlemmer med ansættelse i sundhedsvæsnet.