PATIENTSIKKERHED

Labels for medicin til anæstesi

Ifølge de seneste statistikker skyldes mere end 20% af de fejl, der opstår under anæstesi, at sprøjter bliver forvekslet.

Webbit Labelkit er et system, der består af enkeltvise kassetter med fortrykte etiketter, der tillader en nem kategorisering af medikamenter, der dermed øger patientsikkerheden.
De enkelte kassetter kan ’klikkes’ sammen, eller placeres i en holder.

Etiketterne er farvekodet iht. internationale standarder.

Et Webbit Labelkit system på hver operationsstue, vil med minimale omkostninger, reducere de risici, der er forbundet med forveksling af sprøjter og de risici der er forbundet ved anæstesi.

Øget sikkerhed i anæstesi, opvågning og intensiv
– 
Webbit Labelkit