Opitek har været på jordmoderkonference hos GynZone Suturing Skills med 150 jordmødre fra bl.a. Danmark, Sverige og Norge.